۱۹۷۹، سال انقلاب اسلام‌گرایان

۱۹۷۹، سال انقلاب اسلام‌گرایان

این داستان تکان‌دهنده به بررسی وقایع مهمی می‌پردازد که تنها در ۱۲ ماه خاورمیانه را دگرگون کرده و اسلام سیاسی را به‌ صحنه‌ی جهانی آوردند.

قسمت‌ها

۱۹۷۹، سال انقلاب اسلام‌گرایان - قسمت دوم
۱۹۷۹، سال انقلاب اسلام‌گرایان - قسمت اول