معاون استاندار لرستان: دولت ابراهیم رئیسی کشور را به یک قدرت برتر در دنیا رساند

۱۴۰۱/۵/۳

بهرام ستاری دستنایی معاون استاندار لرستان گفت: «دولت سیزدهم در عرصه جهانی، کشور را از یک حالت منفعل پیش از آن، به یک قدرت برتر در دنیا رساند»

اخبار
چشم‌انداز با سیما ثابت
خبر

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید