فرمانده کل سپاه پاسداران: نظام سیاسی اسرائیل کاملا از کارایی افتاده است

جمعه ۱۴۰۲/۰۲/۱۵

حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران در سخنانی گفت که نظام سیاسی در اسرائیل «در حال زوال است و به سقوط نزدیک شده و اولین آثار زوال این رژیم آن است که در آنجا نظام سیاسی مستقری وجود ندارد، نظام سیاسی آن گسیخته و پاره شده و کاملا از کارایی افتاده است.»

خبر
گفت‌وگوی ویژه
۲۴

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید