شیرین عبادی در پستی در اینستاگرام نوشت: جمهوری اسلامی نمی‌تواند و در واقع نمی‌خواهد حمله به مدارس و تروریسم شیمیایی علیه مدارس را متوقف کند، اما در سرکوب زنان و بازداشت معلمان به مقام استادی رسیده است.

پربیننده‌ترین‌ها

خبرها
صد سال با گلستان
خبر

پربیننده‌ترین ویدیو‌ها

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید