کنایه خادم: هر تار موی بیرون از مقنعه را ثبت می‌کنند، اما سرنخ از مسمومیت دختران ندارند

شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۳

رسول خادم در واکنش به حمله شیمیایی به مدارس نوشت: «۱۲ اسفند، روز ملی بیهوشی بود! با اخبار مسمومیت دخترانمان در مدارسی سراپا دوربین که هر تار موی بیرون آمده از زیر مقنعه را ثبت می‌کند، با دیدن گیس‌کشی از مادری نگران، با ادعای نیافتن سرنخ از سوی مدعیان بزرگ سرنخ شناسی، بیهوش شدیم»

او در ادامه نوشت: «امروز شنبه،‌سیزدهم اسفندماه، ما هنوز بیهوشیم!»

پربیننده‌ترین‌ها

طرح ایران
خبرها
۱۰۰ سال با گلستان

پربیننده‌ترین ویدیو‌ها

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید