آستیاژ حقیقی و امیرمحمد احمدی، دو بلاگر جوان، با «‌عفو» از زندان آزاد شدند

جمعه ۱۴۰۱/۱۱/۲۸

آستیاژ حقیقی و امیر‌محمد احمدی دوبلاگر که به علت رقص در میدان آزادی محکوم به ۱۰ سال حبس شدند شامل «‌عفو» و آزاد شد‌ه‌اند.

میراث ناملموس
خبرها
رنگ زندگی - آسیای مرکزی

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید