مقتدی صدر، روحانی شیعه عراقی، نسبت به گسترش عمامه‌پرانی به عراق ابراز نگرانی کرد

دوشنبه ۱۴۰۱/۰۸/۱۶

مقتدی صدر، رهبر جریان صدر، با اشاره به مواردی از جمله هجمه به روحانیون و کارزار مقابله با حجاب اجباری در ایران گفت که این هجمه ممکن است در سایر کشورها گسترش یابد. پیشتر برخی کاربران عراقی در رسانه‌های اجتماعی درخواست کردە بودند «عمامە‌پرانی» در عراق هم تبدیل بە یک روند شود.

جهان‌نما
خبر
جهان‌نما

پربیننده‌ترین ویدیو‌ها

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید