حمایت رسول خادم از علی کریمی و انتقاد از نمایندگان مجلس

شنبه ۱۴۰۱/۰۷/۰۲

رسول خادم در اعتراض به نمایندگان مجلس نوشت: شما نماینده کدام مردم هستید؟ اصلن کجایی هستید؟ اهل کدام کوی و سرزمینید؟ اگر شما نماینده مردم بودید و مطالبات مردم را دنبال میکردید، مردم در خیابان اعتراض نمیکردند و خون نمیدادند!بلکه شما برای پیگیری مطالباتشان فریاد میزدید!

سرمربی و رییس سابق فدراسیون کشتی در ادامه نوشت: وقتی آدمها را یک جوری “خودی” میچینند که آب روی دلشان‌ تکان نخورد ، نتیجه اش میشود مجلسی که هر چه بگوییم هست بجز مجلس نمایندگان مردم! هر چه بگوییم دارد بجز انگیزه و غیرتِ دفاع و پیگیری خواستِ مردم!

قهرمان کشتی جهان ادامه داد: میگویند چرا مردم علی کریمی را دنبال میکنند! مردمی که معترضند و جایی و کسی را برای بیان اعتراضشان ندارند، کسی را که جایگاهی مقبول و قابل اعتماد برایشان داشته باشد و حرفشان را بشنود دنبال میکنند. ولو قهرمانی ملی و پیشکسوتی در ورزش باشد که هیچ منفعت شخصی هم در دنیای سیاست و در خصوص این اعتراضات ندارد.

پوشش ویژه
بررسی بازارها
جهان‌نما

پربیننده‌ترین ویدیو‌ها

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید