عضو مجلس نمایندگان آمریکا: ارتباط معترضان ایران باید با جهان خارج حفظ شود

۱۴۰۱/۶/۳۱

تام مالیناوسکی، عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا، گفت: مردم ایران برای دادخواهی مهسا به خیابان‌ها آمده‌اند. ما نیز باید سهم خود را انجام داده و اطمینان حاصل کنیم ارتباط ایرانیان با جهان خارج حفظ ‌شود

جهان‌نما
پوشش ویژه
جهان‌نما

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید