دبیرکل بنیاد جهانی انرژی در ایران: تکنولوژی‌ تولید آب از رطوبت هوا وارد ایران خواهد شد

دوشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۱۴

هادی هزارخانی، دبیرکل بنیاد جهانی انرژی در ایران گفت تکنولوژی‌ تولید آب از طریق رطوبت هوا با هدف جلوگیری از تنش آبی «در آینده نزدیک» وارد ایران خواهد شد.

او افزود این پروژه با سرمایه‌گذاری ۶ میلیون یورویی در قم راه‌اندازی می‌شود و «قرار است از طریق جو و هوا، آب تولید شود.»

اخبار
چشم‌انداز با سیما ثابت
پوشش ویژه

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید