امام جمعه تهران: یک تئوری‌پرداز آمریکایی گفته مشکل ما این است که ایران رهبری محبوب دارد

جمعه ۱۴۰۱/۰۶/۰۴

احمد خاتمی، امام جمعه تهران، بدون نام بردن گفت «یکی از تئوری‌پردازان آمریکا» می‌گوید مشکل ما ایران هسته‌ای نیست و «مشکل ما با ایران این است که یکپارچه است و یک رهبر محبوب دارد و هر چه او می‌گوید مردم می‌گویند چشم.»

او افزود آمریکا «اصل نظام ما را نمی‌خواهد.»

چشم‌انداز با سیما ثابت
پوشش ویژه
از سکوت تا فریاد

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید