مسمومیت شناگران یک استخر در مشهد با گاز کلر

۱۴۰۱/۵/۱۵

سخنگوی اورژانس از مسمومیت ۲۰ شناگر در یکی از استخرها در قاسم آباد مشهد با گاز کلر خبر داد و گفت: تکنسین‌های اورژانس مشاهده کردند شناگران از ۶ سال تا ۵۰ سال هستند که دچار مسمومیت با گاز کلر شده اند. ۲۰ نفر از این افراد به مراکز درمانی برای دریافت سایر خدمات درمانی منتقل شدند.

اخبار
اخبار
همسفر - فصل دوم

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید