روزنامه فرهیختگان: از بین ۴۰ داوطلب برتر کنکور تنها یک نفر در مدرسه دولتی درس خوانده است

۱۴۰۱/۵/۱۲

روزنامه فرهیختگان در گزارشی به نفرات برتر کنکور سراسری پرداخت و نوشت از بین ۴۰ داوطلب برتر امسال، تنها دو نفر یکی در مدرسه دولتی و دیگری در مدرسه نیمه‌دولتی درس خوانده‌اند و ۲۹ داوطلب در مدارس استعدادهای درخشان و ۹ نفر هم در مدارس غیرانتفاعی تحصیل کرده‌اند.

حرف آخر با پوریا زراعتی
کمبود تراشه
امروز

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید