اوباما: کشتن الظواهری نشان می‌دهد می‌توان بدون جنگ در افغانستان تروریسم را ریشه‌کن کرد

۱۴۰۱/۵/۱۱

باراک اوباما، رییس جمهور پیشین آمریکا کشته شدن ایمن الظواهری بیست سال پس از فاجعه یازده سپتامبر را اجرای عدالت خواند

او در عین حال افزود: این خبر دلیلی است بر اینکه بدون جنگ در افغانستان می‌توان تروریسم را ریشه‌کن کرد

خبر ورزشی
اخبار
اخبار

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید