نماینده تهران: بهتر بود زیر گل دفن شویم اگر با نیت عکس به منطقه سیل‌زده رفتیم

۱۴۰۱/۵/۱۱

اقبال شاکری،‌ نماینده تهران درباره بازتاب تصاویر نمایندگان در مناطق سیل‌زده که در آن به دوربین نگاه می‌کنند،‌ گفت: «بهتر بود زیر گل‌ها دفن شویم اگر با نیت عکس گرفتن به آنجا رفتیم.»

او در مصاحبه با سایت انتخاب افزود: «حین عبور ما از جاهای مختلف افرادی عکس گرفتند و منتشر کردند.»

خبر ورزشی
نگاه روز
جهان‌نما

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید