دبیر ستاد امر به معروف: در برخی دانشگاه‌های گران دنیا، اختلاط دختر و پسر را جدا کرده‌اند

۱۴۰۱/۵/۱۱

محمد صالح هاشمی گلپایگانی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر در مصاحبه‌ای ادعا کرد: «در برخی از دانشگاه‌های دنیا که گران هم است اختلاط بین دختر و پسر را جدا کرده‌اند و این جداسازی باعث شده یک و نیم نمره به میانگین معدل کل اضافه شده است.»

اخبار
همسفر - فصل دوم
اخبار

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید