مقام شرکت آب: بارش‌های اخیر فقط نرخ کاهش بارندگی را از منفی ۳۴ به منفی ۲۶ رساند

۱۴۰۱/۵/۱۰

محمد شهریاری، از مقام‌های شرکت آب منطقه‌ای تهران: پیش از این، نرخ کاهش بارندگی سال آبی جاری در مقایسه با متوسط بلندمدت منفی ۳۴ درصد بود، با بارش‌های اخیر به منفی ۲۵.۶ درصد رسیدیم

او افزود:حجم ذخیره آب حال حاضر سدهای پنجگانه تهران ۵۶۵ میلیون متر مکعب است که در مقایسه با روز مشابه در سال گذشته ۱۱۶ میلیون متر مکعب کاهش را نشان می‌دهد

اخبار
خبر ورزشی
مستند کوتاه - پیمان ژنو

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید