دبیر ستاد امر به معروف: نباید در پروازهای داخلی اجازه جابجایی سگ و گربه را بدهند

۱۴۰۱/۵/۱۰

محمدصالح هاشمی‌گلپایگانی، دبیر ستاد امر به معروف، با بیان اینکه در حالی که کشورهای غربی برای نگهداری سگ مالیات می‌گیرند، گفت: «نباید در پروازهای داخلی اجازه جابجایی سگ و گربه را بدهند و خروج سگ از کشور را آزاد و ورود آن را ممنوع اعلام کنند.»

اخبار
همسفر - فصل دوم
اخبار

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید