معاون وزارت بهداشت: موضوع جمعیت و فرزندآوری تکلیف ملی و شرعی است

۱۴۰۱/۵/۱۰

کمال حیدری، معاون وزارت بهداشت با اشاره به طرح «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» گفت:«موضوع جمعیت و فرزندآوری به عنوان یک تکلیف ملی و شرعی برای ما و یک بحث بسیار مهم برای کشور است چرا که خواب‌های پلیدی در این مورد برای کشور دیده شده است.»

خلاصه خبرها
مرور مطبوعات
چشم‌انداز با سیما ثابت

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید