دانشگاه علمی کاربردی دوره آموزشی برای «ناهیان از منکر» برگزار می‌کند

۱۴۰۱/۵/۳

دانشگاه علمی کاربردی و ستاد امر به معروف و نهی از منکر تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند. به گزارش ایرنا، هدف این توافق «افزایش توانمندی آمران به معروف و ناهیان از منکر، همکاری در پیشبرد آموزش‌ها به صورت کاربردی و کیفیت‌بخشی به فعالیت‌های مرتبط آنها از طریق اجرای دوره‌های آموزشی» است

خلاصه خبرها
چشم استانبول: زندگی و عکس‌های آرا گولر
اخبار

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید