زلزله‌ای به بزرگی ۵.۷ در عمق ۱۰ کیلومتری زمین بندر خمیر در هرمزگان را لرزاند

۱۴۰۱/۵/۱

زلزله‌ای به بزرگی ۵.۷ در عمق ۱۰ کیلومتری هم بندر خمیر در هرمزگان را لرزاند. شدت این زلزله به حدی بوده که در دبی هم حس شده است

حرف آخر با پوریا زراعتی
اخبار و اخبار ورزشی
همسفر - فصل دوم

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید