وزیر دفاع اسرائیل: با مشاور امنیت ملی آمریکا درباره تهدید فزاینده ایران گفت‌وگو کردیم

۱۴۰۱/۵/۱

وزیر دفاع اسرائیل: با مشاور امنیت ملی آمریکا درباره تهدید فزاینده ایران برای جهان، منطقه و اسرائیل از طریق برنامه اتمی‌اش و تجاوزات تهران از طریق نیروهای نیابتی، فعالیت‌های دریایی، حملات سایبری و موارد دیگر و راه‌های ایجاد جبهه متحد علیه بزرگترین بی‌ثبات‌کننده منطقه بحث کردیم

اخبار
چشم‌انداز با سیما ثابت

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید