عضو کمیسیون امور داخلی مجلس: برخورد گشت ارشاد تبدیل به موضوع امنیتی شده است

۱۴۰۱/۴/۳۱

جلال رشیدی‌کوچی، عضو کمیسیون امور داخلی مجلس گفت هیچ‌کس با روش گشت ارشاد چادری نشده و افزود تا به امروز گشت ارشاد نتیجه مثبتی نداشته است.
او گفت: «برخورد گشت ارشاد تبدیل به موضوع امنیتی شده است. التهابی که در جامعه ایجاد می‌شود و دوقطبی شکل گرفته این فضا را ایجاد کرده است.»

خلاصه خبرها
امروز
کمبود تراشه

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید