وزیر ارشاد: نهضت بازگشت به مساجد از شعارهای اصلی دولت است

۱۴۰۱/۴/۳۰

محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد با بیان اینکه فعالیت‌های فرهنگی و هنری در قالب زیرساخت مساجد به ماندگاری منجر می‌شود، گفت: «پویا شدن کانون‌های فرهنگی هنری مساجد و نهضت بازگشت به مساجد از شعارهای اصلی دولت است.»

او افزود: «وزارت ارشاد اهتمام ویژه‌ای برای احیای این نهضت دارد.»

هت‌تریک با مزدک میرزایی
۲۴ با فرداد فرحزاد
مستند کوتاه - هری ترومن

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید