آیا تابلوی چهره مظفرالدین شاه از کاخ گلستان دزدیده و فروخته شده؟

۱۴۰۱/۴/۲۹

حدود ۲۲ سال پیش در حراج کریستیز تابلویی از چهره مظفرالدین شاه فروخته شده و اکنون گمانه‌زنی‌هایی درباره خروج و سرقت آن از کاخ گلستان مطرح شده است. با این حال، ‌یک مقام وزارت میراث فرهنگی گفته تاکنون مدرکی دال بر این‌که چنین تابلویی در کاخ گلستان وجود داشته، به دست نیامده است.

امروز
نگاه روز
اخبار ۲۳

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید