عضو شورای شهر تهران: مردم آنقدر ناراضی‌اند که وقتی مسئولی را ببینند به او حمله می‌کند

۱۴۰۱/۴/۲۹

ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران، با تاکید بر افزایش شدید نارضایی مردم، گفت که مردم به شدت ناراحت و ناراضی‌اند و وقتی مسئولی را ببینند به او حمله می‌کنند تا آنجا که من مجبورم بعضی حرف‌های مردم را سانسور می‌کنم چون قابل بیان نیست.

این عضو شورای شهر تهران، خطاب به مهدی چمران، رییس شورای شهر، گفت: من به عنوان مسئول کمیته تشکیلات و منابع انسانی شورای شهر مورد عتاب و حمله کارکنان شهرداری قرار می‌گیرم و پیام‌های زیادی برای من می‌آید.

امانی تاکید کرد که مردم ما ناراحت و ناراضی‌اند و وقتی مسئولی را ببینند به او حمله می‌کنند تا آنجا که من در گزارش محله‌گردی‌ها بعضی حرف‌های مردم را سانسور می‌کنم و موضوعاتی که قابل بیان است را می‌گویم.

عضو شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه افزایش حقوق کارکنان شهرداری اجرایی نشده است، گفت: بارها گفته شده قرار است حقوق کارکنان رسمی زیاد شود و تصور همه این بود که فروردین ۱۴۰۱ در احکام حقوق ۱۰ درصد به دریافتی کارکنان دولت اضافه می‌شود اما این اتفاق با گذشت چند ماه نیفتاده است.

امانی افزود: ۱۰ درصد طوری عمل شده که در میان ۱۲ هزار کارمند رسمی شهرداری تهران حقوق دو هزار نفرشان حتی یک ریال افزایش نداشته‌ است و در بخشی که حقوقشان اضافه شده حقوق تعدادی از کارکنان فقط چهار هزار تومان اضافه شده و نهایت افزایش حقوق کارکنان شهرداری ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان است.

عضو شورای شهر تهران گفت حتی در مورد کسی که حقوقش هشت میلیون تومان بوده، ده درصد افزایش حقوق اعمال نشده و ۸۰۰ هزار تومان به حقوق‌اش اضافه نشده بلکه ۴۰۰ هزار تومان اضافه شده است آن هم با این تورم و وضعیت معیشتی که در تهران و کل کشور داریم.

اخبار
چشم‌انداز با سیما ثابت

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید