وزیر ارتباطات ایران با تایید محدود شدن جست‌وجوی گوگل گفت «محتوای خشن و مستهجن» محدود شده

۱۴۰۱/۴/۲۹

وزیر ارتباطات با تایید محدودیت جست وجوی گوگل در ایران و اشاره به فعال شدن «جست‌وجوی ایمن» گفت با کمک اوپراتورها «محتوای خشن و مستهجن» محدود شده و خواسته خانواده‌ها بوده و در بسیاری از کشورهای دیگر چنین اتفاقی افتاده است.

جهان‌نما
خبر ۵ عصر
خبر ورزشی

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید