انتشار تصاویری از تغییر شکل و ایجاد ناهمواری در کاشی‌های مسجد شاه اصفهان پس از مرمت

۱۴۰۱/۴/۲۷

سایت خبری «صدای میراث» تصاویری از تغییر شکل و ایجاد ناهمواری در کاشی‌های مسجد شاه اصفهان پس از مرمت آن را منتشر کرده‌ است

این اثر تاریخی در میدان نقش جهان اصفهان در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده است

نگاه روز
هت‌تریک با مزدک میرزایی
۲۴ با فرداد فرحزاد

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید