حسن روحانی: اگر گرفتار مصوبه هسته‌ای مجلس نمی‌شدیم ، تحریم‌ها را اسفند ۹۹ پایان می‌دادیم

۱۴۰۱/۴/۲۷

حسن روحانی رییس‌جمههوری سابق ایران در سخنانی با اشاره به مصوبه مجلس در ۱۱ آذر ماه ۱۳۹۹ برای کاهش تعهدات هسته‌ای جمهوری اسلامی گفت ای کاش دچار این مصوبه نمی‌شدیم تا می‌توانستیم در اسفند ۱۳۹۹ تحریم‌ها را پایان دهیم.

حرف آخر با پوریا زراعتی
اخبار و اخبار ورزشی
همسفر - فصل دوم

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید