شهبانو فرح پهلوی: اخبار حمله به زنان و سلب حقوق آنان روح هر ایرانی را می‌آزارد

۱۴۰۱/۴/۲۶

شهبانو فرح پهلوی: روزی نیست که خبر و تصویر حمله به زنان و سلب حقوق آنها روح و روان هر ایرانی شریف را نیازارد، اما اخبار مبارزه مدنی زنان و مردان سرزمینم با هر گونه اجبار و تبعیض مایه افتخار و سربلندی است. اراده و شجاعت مدنی زنان و مردان ایران از قدرت سرکوبگران بزرگتر است

خلاصه خبرها
چشم‌انداز با سیما ثابت
انسان، زمین، فردا

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید