عضو جامعه روحانیت مبارز: توصیه می‌کنم مردم صبرشان را قدری بالا ببرند

۱۴۰۱/۴/۲۵

حسین ابراهیمی، عضو جامعه روحانیت مبارز گفت: «به مردم توصیه می‌کنم قدری صبرشان را بالا ببرند تا دولت هم زمینه شکوفایی اقتصادی کشور را فراهم کند.»

او افزود: «واقعیت این است که مردم طاقتشان را از دست داده‌اند و واقعا حق با مردم است و زندگی‌کردن در این شرایط کار سختی است.»

اخبار
حرف آخر با پوریا زراعتی
خبر

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید