قائم‌مقام وزیر علوم: بسیاری از دانشجویان در حال برگشت به ایران‌اند

۱۴۰۱/۴/۲۲

وحید حداداصل، قائم‌مقام وزیر علوم گفت سالیان سال دانشجویان به خارج اعزام می‌شدند، ولی اکنون دانشجو وارد ایران می‌کنیم و بسیاری از دانشجویان در حال برگشت به ایران‌اند.

او افزود عراق در زمینه رتبه‌بندی و اعتبارسنجی دانشگاه‌های ایران اشتباه کرد.

خلاصه خبرها
چند چند
یکی از ما

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید