رییس اندیشکده زن دانشگاه «امام حسین»: باید به زن غربی کمک کنیم درباره پوشش مطالبه‌گری کند

۱۴۰۱/۴/۲۲

مینو اصلانی، رییس اندیشکده زن و خانواده دانشگاه «امام حسین» در واکنش به کارزار علیه حجاب اجباری گفت: «دشمنان جنبشی برای ۲۱ تیرماه امسال تدارک دیدند تا زنان عفیف ما حجاب را از سر بردارند اما چنین نشد.»

او افزود: «باید به زن غربی کمک کنیم که پیرامون پوشش مناسب مطالبه‌گری کند.»

انسان، زمین، فردا
چشم‌انداز با سیما ثابت
بررسی بازارها

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید