وزیر ارشاد: نظریه‌پردازان غربی حجاب را نقطه آسیب عقب‌افتادگی می‌دانند

۱۴۰۱/۴/۲۱

محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد گفت همه آثار مستشرقین و نظریه‌پردازان غربی وقتی می‌خواهند دلیل عقب‌افتادن مسلمانان را ارزیابی کنند به نگاه دین درباره زنان توجه می‌کنند.

او افزود: «بنابراین نقطه آسیب عقب‌افتادگی و دور ماندن از علم و پیشرفت را حجاب زنان می‌دانند.»

مرور مطبوعات
چشم‌انداز با سیما ثابت
اخبار

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید