تجمع بازنشستگان در شهرهای خوزستان؛ «هر سه قوا ماکته، رهبر چرا ساکته؟»

۱۴۰۱/۴/۱۸

بازنشستگان تأمین اجتماعی در چندین شهر استان خوزستان از جمله اهواز، در اعتراض به افزایش نیافتن حقوق و مستمری‌هایشان، اجرا نشدن کامل همسان‌سازی و محقق نشدن دیگر مطالباتشان، به برگزاری تجمع‌های خود ادامه دادند.

روز شنبه ۱۸ تیر، بازنشستگان تأمین اجتماعی در شهر شوشتر در استان خوزستان، با برگزاری تجمعی اعتراضی، شعارهایی از جمله «هر سه قوا ماکته، رهبر چرا ساکته؟»، «دولت ورشکسته، دشمن بازنشسته» و «‌دشمن ما همین‌جاست دروغ می‌گن آمریکاست» سر دادند.

معترضان بازنشسته در اهواز نیز شعارهایی از جمله «ظلم و ستم کافیه، سفره ما خالیه» سر دادند.

بازنشستگان در اهواز، شوش، شوشتر و برخی دیگر از شهرهای استان خوزستان در روزهای گذشته نیز تجمعات اعتراضی برگزار کرده بودند.

بازنشستگان در ایران از سال گذشته تا امروز بارها در اعتراض به محقق نشدن مطالباتشان در شهرهای مختلف ایران تظاهرات کرده‌اند.

شنبه گذشته نیز آنان در شهرهای مختلف ایران تجمع کردند و تعدادی از تجمع‌کنندگان در تهران بازداشت شدند.

آنان در کنار دیگر شعارهای ضد حکومتی، شعار «مرگ بر رئیسی» هم سر دادند.

پس از حذف یارانه‌ها نیز اعتراضات ضد حکومتی در چند استان ایران برگزار شد که جمهوری اسلامی با خشونت عریان مأموران امنیتی، این اعتراضات را سرکوب کرد.

خلاصه خبرها
مرور مطبوعات
چشم‌انداز با سیما ثابت

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید