ابراهیم رئیسی: باید از نزدیک مشکلات را لمس کرد، گزارش و فیلم دیدن کافی نیست

۱۴۰۱/۴/۱۷

ابراهیم رئیسی در سفر به استان کردستان گفت: «می‌توان در تهران نشست و گزارشاتی را گرفت و عده‌ای فیلم تهیه کنند و امثال بنده ببینیم و مطلع شویم، اما این گزارش‌ها و دیدن فیلم کافی نیست.»

او افزود: «باید از نزدیک با مشکلات مردم آشنا شد و مسائل و مشکلات را لمس کرد.»

خبر ورزشی
نگاه روز
جهان‌نما

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید