معاون سازمان محیط زیست: «ایران» می‌تواند تا پایان سال باردار شود

۱۴۰۱/۴/۱۶

حسن اکبری، معاون سازمان محیط زیست با اشاره به اینکه توله‌یوز «توران» از مرحله شیر خشک عبور کرده و گوشت می‌خورد، گفت «ایران»، یوز مادر هم در شرایط طبیعی بعد از سزارین قرار دارد و تا پایان امسال امکان بارداری دوباره آن فراهم می‌شود.

او افزود ایران برای جفت‌گیری مجدد مشکلی ندارد.

تازه‌ترین خبرها

اخبار
چشم‌انداز با سیما ثابت

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید