نماینده ابراهیم رئیسی: حقابه ایران از هامون در شوره‌زارهای افغانستان از بین رفت

۱۴۰۱/۴/۱۶

حسن کاظمی قمی نماینده ابراهیم رئیسی در امور افغانستان از برگزاری جلسات فنی ایران و افغانستان درباره حقابه هامون در روزهای آینده خبر داد و گفت بخش اعظم آبی که اخیرا از سد کمال خان افغانستان رها شد، به دلیل اشتباهات طالبان در شوره‌زارهای افغانستان ریخت و از بین رفت

اخبار ۲۳
۲۴ با فرداد فرحزاد
مستند کوتاه - پیمان ژنو

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید