نماینده دامغان: در دامغان فقیر نداریم، پسته بهترین کمک‌خرج خانواده‌هاست

۱۴۰۱/۴/۱۵

علی‌اکبر علیزاده، نماینده دامغان، گفت در دامغان تقریبا فقیر نداریم، زیرا بهترین کمک خرج خانواده‌ها پسته است.

او افزود: «مردم دامغان به دلیل تدینی که دارند بالاترین میزان پرداخت صدقات به کمیته امداد در استان سمنان مربوط به آنهاست.»

تازه‌ترین خبرها

اخبار
چشم‌انداز با سیما ثابت

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید