عضو شورای شهر مشهد: هدف این است در آینده خدمات عمومی را از زنان بدحجاب سلب کنیم

۱۴۰۱/۴/۱۴

هاشم دائمی، عضو شورای شهر مشهد به سایت «انتخاب» گفت به آنها اعلام شده ماموران مترو در برخورد و معرفی زنان «بدحجاب» ابتدا تذکر بدهند و در غیر اینصورت با مستندسازی موضوع را به پلیس اعلام کنند تا در آینده بتوان به این سمت رفت که خدمات عمومی برای این افراد سلب شود.

اخبار
اخبار
همسفر - فصل دوم

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید