مدیرکل موزه‌ها و اموال منقول تاریخی: مجسمه فردوسی را بدون مجوز شسته‌اند

۱۴۰۱/۴/۱۲

مرتضی ادیب‌زاده، مدیرکل موزه‌ها و اموال منقول تاریخی درباره پاکسازی مجسمه فردوسی در تهران که پس از شست‌وشو، دو رنگ شده گفت: مجسمه فردوسی ثبت ملی شده و اقدام شهرداری برای پاکسازی این مجسمه، بدون مجوز، غیراصولی و خلاف قوانین ناظر بر آثار ثبت ملی بوده است

خلاصه خبرها
چشم‌انداز با سیما ثابت
انسان، زمین، فردا

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید