ادامه اعتصاب غذای رضا شهابی و حسن سعیدی در اوین و ابراز نگرانی سندیکای کارگران اتوبوسرانی

۱۴۰۱/۴/۱۲

کانال تلگرام سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با اشاره به وضعیت نامناسب جسمی رضا شهابی و حسن سعیدی، دو عضو زندانی این سندیکا، از ادامه اعتصاب غذای آنها ابراز نگرانی کرد.

بنابر این گزارش، رضا شهابی روز شنبه در بیستمین روز اعتصاب غذای خود تماسی با خانواده داشت که بسیار کوتاه بود و «گویا بازجو فقط قصد داشته به خانواده شهابی بگوید رضا هنوز می‌تواند حرف بزند».

به نوشته این سندیکا، معلوم نیست رضا شهابی در بیستمین روز اعتصاب غذای خود چه مقدار از وزن خود را از دست داده است «اما شرایط صدایش گویای وخامت جسمانی‌اش» بود.

حسن سعیدی، دیگر عضو زندانی این سندیکا،‌ نیز روز شنبه دهمین روز اعتصاب غذای خود را در شرایط نامناسب جسمی در سلول انفرادی زندان اوین پشت سر گذاشت.

رضا شهابی از ۲۲ اردیبهشت و حسن سعیدی از یکم خرداد زندانی هستند و به نوشته سندیکای شرکت واحد، با وجودی که بازجویی‌ها از آنان پایان یافته بود، تلاش بازجویان برای «اعتراف‌گیری جهت پیشبرد سناریوسازی علیه تشکل مستقل» این دو فعال صنفی بار دیگر به سلول انفرادی منتقل شده و بازجویی‌ها از آنان از دو هفته پیش از سر گرفته شد.

رضا شهابی سه هفته پیش اعلام کرد که در اعتراض به ادامه بازداشت موقت خود و همچنین عدم رسیدگی پزشکی دست به اعتصاب غذا می‌زند و «عمودی به زندان آمده‌ام، افقی هم از زندان خواهم رفت».

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه تاکید کرده است شهابی و سعیدی، دو راننده اتوبوس، «فقط و فقط به دلیل فعالیت سندیکایی و کارگری بازداشت شده‌اند و به طور مرتب از طریق نهادهای امنیتی تحت فشار بوده‌اند تا دست از این فعالیت‌ها بردارند».

اخبار
چند چند

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید