رییس مرکز بهداشت اصفهان: ارجاع به تست‌های غربالگری سلامت جنین ممنوع است

۱۴۰۱/۴/۱۱

در ادامه حذف برخی غربالگری‌ها در ایران به دلیل قانون جدید جمعیت، رییس مرکز بهداشت اصفهان هشدار داد خانه‌های بهداشت این استان مجاز نیستند خانواده‌ها را به تست‌های غربالگری سلامت جنین ارجاع بدهند و در صورت توصیه به بررسی ناهنجاری کروموزومی جنین مشمول مجازات می‌شوند

اخبار
چند چند

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید