معاون وزارت کشور: از شنبه شناسایی و اخراج اتباع افغانستانی فاقد مدرک قانونی آغاز می‌شود

۱۴۰۱/۴/۹

مجید میراحمدی، معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور: طرح سرشماری اتباع افغانستانی فاقد مدرک قانونی روز جمعه به پایان می‌رسد و فرماندهی انتظامی، فراجا، از روز شنبه برای شناسایی و اخراج اتباع غیرمجاز اقدام می‌کند

اخبار
چند چند

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید