استاندار فارس: با رفتارهایی که اعتقادات عمیق دینی را به سخره بگیرد، برخورد می‌شود

۱۴۰۱/۴/۶

استاندار فارس گفت: «چه بخواهیم، چه نخواهیم در کشوری به نام جمهوری اسلامی زندگی می‌کنیم و قابل قبول نیست که در یک فروشگاه کتاب کشف حجاب شود، لذا تلفیق تخلفات موجب تعطیلی برخی مراکز شده است.»

او افزود با رفتارهایی که اعتقادات عمیق دینی را به سخره بگیرد، برخورد می‌شود.

اخبار
چشم‌انداز با سیما ثابت
خبر

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید