غلامرضا‌ نوری، نماینده مجلس: احتمال فیلتر واتس‌اپ و ‌اینستاگرام وجود د‌ارد

۱۴۰۱/۴/۶

غلامرضا‌ نوری، نماینده مجلس گفت فیلترینگ تمام ابزارهای پرکاربرد فضای مجازی مانند واتس‌اپ، ‌اینستاگرام قابلیت اجرایی د‌ارد.

او افزود سرنوشت طرح صیانت برای ما مبهم و نامعلوم است، چون دیگر از شفافیت و بازخواست هم مصون است، ولی امیدواریم این کار را با مردم نکنند.

اخبار
چند چند

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید