محمدباقر قالیباف: بعضی‌ها هیچ غلطی نکرده‌اند و اسم خودشان را گذاشته‌اند سوپرانقلابی

۱۴۰۱/۴/۶

محمدباقر قالیباف: بنا نیست دهانمان را باز کنیم، هر حرف نپخته‌ای به زبان بیاوریم و اسم خودمان را بگذاریم انقلابی و سوپرانقلابی. بعضی‌ها از همه طلبکارند. خب تو که هیچ غلطی نکرده‌ای و حق نداری به اسم انقلاب حرف بزنی

مستند کوتاه - پیمان ژنو
چشم‌انداز با سیما ثابت
بررسی بازارها

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید