دادستان کل کشور: قطعا این شرایط وجود ندارد که تمام مطالبات مردم تامین شود

۱۴۰۱/۴/۵

محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور با بیان این که «مسئولان باید مطالبات مردم را دنبال کنند»، گفت: «قطعا این شرایط وجود ندارد که تمام مطالبات تامین شود.»

او افزود: «نباید به گونه‌ای عمل شود که توقعاتی از سوی مردم ایجاد شود و مسئولان نتوانند آن را برآورده کنند.»

اخبار
خبر ورزشی
خلاصه خبرها

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید