امام جمعه اقلید: نظارت کافی بر دوخت لباس‌ها در کشور نیست

۱۴۰۱/۴/۳

محمدصادق طالبی، امام جمعه اقلید با انتقاد از وضعیت بازار لباس‌های زنانه گفت نظارت کافی بر دوخت لباس‌ها در کشور و واردات آن نیست، به طوری که گاهی زنان برای خرید حتی یک لباس ساده نیز به مشکل بر می‌خورند.

او افزود: «بدحجابی رنگ و بوی بدی در جامعه پیدا کرده و افسارگسیخته شده است.»

اخبار
چند چند

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید