سازمان امور دانشجویان: ۹۰ هزار نفر دانشجوی بین‌الملل در ۵۰ دانشگاه ایران تحصیل ‌می‌کنند

۱۴۰۱/۳/۹

رییس سازمان امور دانشجویان: تعداد دانشجویان بین‌الملل در سال‌های اخیر بسیار افزایش یافته و اکنون بیش از ۹۰ هزار نفر دانشجوی بین‌الملل در ۵۰ دانشگاه ایران تحصیل ‌می‌کنند

بررسی بازارها
امروز
نگاه روز

پربیننده‌ترین ویدیو‌ها

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید